FLOW boek overhandigd aan minister Kamp

Woensdag 15 Juni 2016 at 3:55 pm

Het FLOW boek met een verslag van de resultaten van het onderzoeksprogramma is tijdens de eerste dag van de Winddagen 2016 in Rotterdam overhandigd aan minister Henk Kamp. 

Dit boek gaat over de resultaten van FLOW, en laat de mensen aan het woord die meegewerkt hebben aan vijf jaar onderzoek en ontwikkeling. Het boek presenteert een breed palet aan innovaties.

Download het FLOW boek (Nederlands, PDF, 20MB)

Download the FLOW book (English, PDF, 20MB)

FLOW presenteert resultaten tijdens de Winddagen

Maandag 23 Mei 2016 at 5:27 pm

Presentatie resultaten FLOW tijdens de Winddagen

Na ruim 5 jaar sluit het onderzoeksprogramma FLOW af. De deelnemende bedrijven aan dit programma zullen tijdens de Winddagen hun resultaten van de onderzoeken presenteren aan de windenergiesector. Een impressie van de resultaten zijn gebundeld in een fotoboek, dat tijdens het evenement aan Minister Henk Kamp wordt aangeboden. FLOW bemant stand 53 en nodigt u van harte uit.

Het thema van de Winddagen, die 15 en 16 juni plaats vinden in het WTC in Rotterdam, heeft als thema: hoofdrol in de energietransitie. Tijdens deze tweedaagse beurs en congres zullen alle toonaangevende bedrijven uit de onshore en offshore windsector aanwezig zijn. Er is een inspirerend congresprogramma met parallelsessies, die ingaan op technologische doorbraken, maatschappelijke betrokkenheid, economische vooruitzichten en beleidsmatige ontwikkelingen. Meer dan 60 bedrijven vertegenwoordigen zich op de beursvloer, waar ruimschoots gelegenheid tot netwerken is. Het volledige congresprogramma vindt u hier.

Log in